Advokátní kancelář

Mgr. Milan Vaňkát je advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15580. Advokátní kancelář se specializuje mimo jiné na oblast sporů a zastupování v soudních a dalších řízeních. Mezi hlavní právní oblasti, ve kterých jsou poskytovány právní služby, patří především právo občanské a trestní, nicméně právní služby jsou poskytovány rovněž v oblasti práva pracovního a správního. Právní služby jsou poskytovány i v anglickém a německém jazyce.

Advokátní kancelář sídlí na adrese Navrátilova 664/10, Praha 1 (třetí patro). V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat telefonicky na + 420 723 181 469, anebo emailem na milan.vankat@akvankat.cz.